Máis de 100.000 incidentes de ciberseguridade xestionados no 2021 | Gaiástech

Máis de 100.000 incidentes de ciberseguridade xestionados no 2021

Balance21
  • No 2021,  INCIBE xestionou 109.126 incidentes de ciberseguridade a cidadáns, empresas, operadores estratéxicos e a RedIRIS.
  • Case o 30% dos incidentes correspóndense con malware ou software malicioso, seguido das diversas variedades de fraude e dos ataques a sistemas vulnerables; consolidando desta forma a tendencia dos incidentes de ciberseguridade nos últimos anos. 
  • No último ano, o Instituto Nacional de Ciberseguridade tamén documentou preto de 22.000 novas vulnerabilidades no campo dixital.

Os últimos datos oficiais, publicados onte, 12 de maio, indican que no ano 2021 o Instituto Nacional de Ciberseguridade (INCIBE), dependente do Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital, a través da Secretaría de Estado de Dixitalización e Intelixencia artificial, xestionou desde o seu Centro de Resposta a Incidentes de Seguridade (INCIBE-CERT), 109.126 incidentes de ciberseguridade.

Do total desta cifra, 90.168 afectaron a cidadáns e empresas, 680 a operadores estratéxicos e 18.278 á Rede Académica e de Investigación Española (RedIRIS).

En canto á súa tipoloxía, o 29,88% correspondeu malware ou software malicioso, seguido das distintas variantes de fraude cun 28,60%. En terceiro lugar, destacan os ataques a sistemas vulnerables, cun 18,89%. Estas cifras consolidan as tendencias de incidentes de ciberseguridade dos últimos anos.

Ademais, o Instituto publicou no pasado ano 555 avisos de seguridade, un 20% máis que en 2020, nos que se facilita información de actualidade e utilidade para os seus públicos obxectivo. Nesta sección, cabe mencionar que da cifra total, 345 estiveron dirixidos especificamente aos responsables de Sistemas de Control Industrial (SCI) para informarlles da existencia dunha ameaza que pode afectarlles, co fin de que poidan mitigar os seus efectos canto antes ou aplicar accións concretas para a súa prevención. 

Nesta liña, dende INCIBE-CERT desenvolven ferramentas sofisticadas para facer fronte aos posibles riscos aos que poidan verse expostos os usuarios, bloqueando os incidentes antes de que se propaguen. No último ano, documentaron 21.946 novas vulnerabilidades, un 5% máis que no ano 2020, con máis do 50% das devanditas vulnerabilidades de perigo crítico ou alto.

Igualmente, os incidentes relacionados co COVID-19 diminuíron durante 2021: de todos os rexistrados, só 82 estaban relacionados con esta temática, un 0,075%. Constátase así unha diminución na utilización do COVID-19 como vehículo ou gancho para os ciberataques con respecto a 2020, así como unha maior concienciación dos potenciais afectados fronte a enganos e fraudes relacionados con esta materia.  

Cidadáns e empresas
O servizo Antibotnet de INCIBE informa de ameazas ou incidentes de ciberseguridade relacionados con computadores zombi ou botnets controladas a distancia. En 2021, notificáronse 44.777 casos a cidadáns

Para avaliar o estado de ciberseguridade dunha compañía e coñecer que aspectos debe mellorar, realizáronse 14.752 autodiagnósticos e as visitas aos itinerarios interactivos (formación básica a través de vídeos adaptados por sectores empresariais) alcanzaron a cifra de 9.406.  

Outro dos datos relevantes que se reflicte no balance é que INCIBE atendeu 69.211 consultas a través do 017 e das súas diferentes canles de contacto, durante 2021. En concreto, 47.485 por vía telefónica; 13.902 a través das canles de chat de WhatsApp (900 116 117) e Telegram (@INCIBE017); e 7.824 mediante o formulario web.