Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

O Goberno lanza 32 cátedras universidade-empresa en Intelixencia Artificial e ciberseguridade que mobilizarán preto de 50 millóns de euros | Gaiástech

O Goberno lanza 32 cátedras universidade-empresa en Intelixencia Artificial e ciberseguridade que mobilizarán preto de 50 millóns de euros

Imaxe por defecto - Noticia
  • A iniciativa enmárcase na axenda España Dixital 2026, na Estratexia Nacional de Intelixencia artificial, e no Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia.

  • A súa finalidade é impulsar o posicionamento científico e internacional das cátedras españolas en Intelixencia Artificial e ciberseguridade, favorecer a transferencia de coñecemento entre as universidades e as empresas, e mellorar a colaboración entre entidades públicas e privadas.

  • Mobilizaranse aproximadamente un total de 50 millóns de euros a través de achegas público-privadas, dos cales 22,4 millóns destinaranse ás Cátedras Ciber, financiadas por INCIBE. 

  • Espérase poder becar a preto de 150 investigadores durante catro anos.

Este luns, no evento “Impulso á investigación en intelixencia artificial e ciberseguridade”, anunciouse o lanzamento, por parte do Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital, a través da Secretaría de Estado de Dixitalización e Intelixencia Artificial,  dunha convocatoria para financiar cátedras universitarias dedicadas á investigación, divulgación, docencia e innovación sobre Intelixencia Artificial (IA) e ciberseguridade. Este evento contou tamén coa participación do Instituto Nacional de Ciberseguridade (INCIBE) e a Conferencia de Reitores das Universidades Españolas (CRUE).

Nadia Calviño, vicepresidenta primeira e ministra de Asuntos Económicos e Transformación Dixital, subliña neste evento a importancia de orientar o cambio tecnolóxico na dirección da “transformación humanista, inclusiva, que non deixe a ninguén atrás” e impulsar o investimento en investigación e o proceso de dixitalización en marcha a través do Plan España Dixital 2026.

A vicepresidenta destaca que estes programas contarán no seu conxunto cuns 50 millóns de euros de investimento público e privado para proxectos de investigación, divulgación e transferencia científica, que permitirán becar a uns 150 investigadores.

Cátedras Ciber e investigación en ciberseguridade

O Instituto Nacional de Ciberseguridade (INCIBE), a través da Secretaría de Estado de Dixitalización e Intelixencia artificial, lanza unha invitación pública para desenvolver 16 cátedras de investigación en ciberseguridade, cun orzamento de 22,4 millóns de euros. Os proxectos para estas iniciativas poderán presentarse ata o mes de decembro de 2023, e terán unha duración máxima de catro anos.

As Cátedras Ciber dividiranse en cátedras nacionais e internacionais. As nacionais contarán cunha achega de ata 1,2 millóns de euros, e as internacionais con ata 1,6 millóns de euros de achega total. Todas elas deberán realizar a súa actividade en España, combinando o carácter presencial e virtual, e requirirán de cofinanciamento por parte das universidades seleccionadas do 25% do importe do desenvolvemento de cada cátedra. A achega ascenderá a 300.000 euros por ano para as cátedras nacionais e 400.000 para as internacionais.

As áreas temáticas das que se ocuparán estas futuras Cátedras Ciber estarán aliñadas coas definidas na segunda convocatoria do programa de Compra Pública Innovadora de INCIBE. Algunhas destas temáticas son: as solucións innovadoras en Ciberseguridade para redes 5G, a criptografía avanzada resistente a ataques cuánticos, os sistemas para o seguimento de cripto-transaccións ou o impulso da ciberresiliencia na cadea de subministración.

Gran interese no ámbito académico

O pasado mes de marzo, o Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital publicou unha Manifestación de Interese, co fin de identificar as áreas de coñecemento, necesidades de formación e liñas de investigación máis prometedoras e necesarias para a creación das cátedras universitarias. Esta convocatoria perseguía varios obxectivos:

- Entender que liñas de investigación e formación poden resultar máis prometedoras, así como o impacto técnico, económico, ambiental e social esperado.

- Delimitar as características básicas que deben ter as cátedras: envergadura e orzamento, así como áreas de coñecemento e tecnolóxicas asociadas.

- Coñecer que cátedras existentes ou de nova creación poden enmarcarse no programa.

- Deducir a súa potencial contribución á transición ecolóxica e posibles aliñamentos estratéxicos con outras medidas.

O desenvolvemento das cátedras de IA e de ciberseguridade enmárcase na axenda España Dixital 2026, na Estratexia Nacional de Intelixencia Artificial, así como no Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia.