PROYESTEGAL S.L | Gaiástech

Main info
PROYESTEGAL S.L
Empresa dedicada a servizos de enxeñería.

PROYESTEGAL S.L é unha empresa dedicada a servizos de enxeñería entre os que se inclúen obra civil, topografía, tramitación de expedientes catastrales, concentración parcelaria, expropiacións e valoracións de terreos.

Main info company wrapper
Liñas de actividades
Obra civil
Tramitación de expedientes catastrais
Valoraciones de fincas
Servicios topográficos
Expropiaciones
Produtos
-
Servizos
Tecnoloxias
Almacenamento de datos
Plataformas Unix
Plataformas Windows
Simulación
Capacidades
Idiomas dominados polo persoal
Inglés
Galego
Portugués
Castelán
Formacións destacadas do persoal
Ingeniería de Caminos Canales y Portos
Ingeniería Agronómica
Ingeniería Técnica Agrónoma
Ingeniería Técnica Topográfica
Ingeniería Técnica Forestal
Geografía y Ordenación del Territorio
Administración y finanzas
Arquitectura técnica
Actualidade

Sen contido