Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Colaboradores | Gaiástech

Colaboradores

CIBER.gal como estrutura para a cooperación e promoción no ámbito da ciberseguridade, colabora con entidades tanto públicas como privadas para converterse no espazo galego de referencia para o intercambio de coñecemento e ideas que permita dar resposta tanto á cidadanía, pemes e administración como ás propias necesidades do sector para apoiar o seu desenvolvemento.

Actualmente CIBER.gal conta coa colaboración de entidades de diversos ámbitos e sectores, entre os que destacan o tecnolóxico, o xurídico e o da investigación e do coñecemento.

A información relativa ao procedemento, compromisos e criterios de valoración da adhesión dun axente ao nodo CIBER.gal poden consultarse na seguinte ligazón:

 

Adhesión ao Nodo CIBER.gal