Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nodo 5G | Gaiástech

Nodo 5G

Nodo 5G
O desenvolvemento tecnolóxico é un elemento fundamental do progreso económico que se potencia e promove por parte das Administracións Públicas seguindo unha perspectiva de equidade social. Os beneficios que trae consigo permítennos avanzar en todos e cada un dos campos, desde o sanitario ata o industrial pasando polo campo, a educación ou a mobilidade.

Medidas de actuación do nodo 5G

O Nodo de Cooperación 5 G xorde a consecuencia do desenvolvemento dunha das Medidas establecidas no Plan Galicia 5G (https://amtega.xunta.gal/sites/w_amtega/files/plan_galicia_5g_5.0.pdf) e que trata de situar a Galicia como rexión de referencia no desenvolvemento das tecnoloxías 5G:

Despregamento de rede máis áxil

O sustento fundamental do ecosistema 5G é a existencia dunha infraestrutura base, polo que é necesario sentar as bases para que os despregamentos futuros de redes 5G desenvólvanse nun contexto favorable.

Potenciar a economía 5G

O Plan Galicia 5G persegue articular desde a Xunta de Galicia unha proposta coherente e complementaria cos marcos estratéxicos xa existentes para impulsar o desenvolvemento das redes e servizos 5G na nosa comunidade, dadas as perspectivas actuais da súa relevancia na transformación dixital da próxima década.

Impulsar o 5G

A Xunta de Galicia, no desenvolvemento do Plan Galicia 5G creou un Nodo de Cooperación 5G onde poden confluír os desenvolvedores de solucións 5G cos potenciais demandantes, de cara a definir o ecosistema de servizos 5G comezando polas posibilidades que xa permiten explorar as actuais redes 4G.

Galicia rexión piloto 5G

O ecosistema galego 5G enténdese como o resultado da confluencia dos intereses de diversos axentes sociais en torno ao despregamento e uso de redes de comunicacións móbiles de quinta xeración.

Probas de concepto

En Galicia estanse a desenvolver 30 probas de concepto cos seguintes operadores:

Entidades participantes

A continuación, pódense ver todas as entidades participantes.

Entidades participantes

Membros

Estas entidades son Amtega, Retegal, Orange, Telefónica, Vodafone e a Universidade de Vigo.

AmtegaRetegalOrange

 

TelefónicaVodafoneUniversidade de Vigo