atlanTTic | Gaiástech

Main info
atlanTTic

atlanTTic é o Centro de Investigación en Tecnoloxías de Telecomunicación impulsado pola Universidade de Vigo no seo da súa E.E. de Telecomunicación. A súa misión é impulsar o avance da sociedade a través da xeración e transferencia de coñecemento no eido das tecnoloxías de telecomunicación e os servizos dixitais, sendo as súas áreas estratéxicas de I+D+i as comunicacións, a ciberseguridade e os servizos dixitais. Neste contexto conta con ampla experiencia en proxectos nacionais e internacionais

Main info company wrapper
Líneas de actividades
-
Productos
-
Servicios
Tecnologias
-
Capacidades
-
Actualidad

Sin contenido