Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

O Consello de Ministros aproba o estatuto da AESIA | Gaiástech

O Consello de Ministros aproba o estatuto da AESIA

consejo de ministros

A Axenda Dixital 2026 recolle diferentes plans estratéxicos, entre eles a Estratexia Nacional de Intelixencia Artificial (ENIA), que ten como obxectivo proporcionar un marco de referencia para o desenvolvemento dunha Intelixencia Artificial «inclusiva, sostible e centrada na cidadanía».

Ademais, esta estratexia é unha das medidas do Compoñente 16, Reforma 1 do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia (PRTR), que pretende situar a España como país punteiro en IA.

A AESIA adscríbese ao Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital a través da Secretaría de Estado de Dixitalización e Intelixencia Artificial.

Coa creación desta Axencia, España convértese no primeiro país europeo en ter un órgano destas características e anticípase á entrada en vigor do Regulamento Europeo de Intelixencia Artificial. Devandito regulamento establecerá para os Estados membros a obrigación de seleccionar unha autoridade nacional de supervisión que se encargue de supervisar a aplicación da normativa en materia de Intelixencia Artificial.

Fuente: Código Cero