Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Axudas á dixitalización en Galicia | Gaiástech

Axudas á dixitalización en Galicia

ayudas digitalización
Consulta as principais axudas para a dixitalización dispoñibles en Galicia.

Kit Dixital

O Programa Kit Dixital é unha iniciativa do Goberno de España que ten como obxectivo subvencionar a implantación de solucións dixitais dispoñibles no mercado para conseguir un avance significativo no nivel de madurez dixital.

IG240 - AXUDAS Á DIXITALIZACIÓN INDUSTRIA 4.0 (2022)

Estas axudas van destinadas á posta en marcha de proxectos de dixitalización cuxa finalidade sexa a implantación de solucións para o soporte dixital de procesos dunha empresa ou para proxectos de interconexión dixital de procesos entre unha empresa galega e outras empresas ou entre dúas ou máis empresas galegas como poden ser ordes de fabricación distribuída, sistemas de facturación, procesos entre un líder industrial cara ás pemes que conforman a súa cadea de valor.

Subvención a fondo perdido en réxime de concorrencia competitiva.

Máis información: https://www.igape.gal/es/ayudas/axuda/843?return=aW5kZXgucGhwP29wdGlvbj1jb21fb3J0aWdhcGUmdmlldz1heHVkYXMjdWx0aW1hcy1heHVkYXM=#sp-main-body

Igape Re-acciona: Dixitalización

Re-acciona, é un programa conxunto de Igape, Amtega e Gain, que comprende un esquema de servizos de mellora da competitividade empresarial, nacido para capacitar as pemes ante os novos retos do mercado, dotándoas dun valor engadido que permita acelerar os seus procesos de mellora e incorporar novos coñecementos ás súas estruturas. O programa dispón dun total de 15 servizos ao redor de catro eixes de competitividade: a estratexia, a profesionalización, a dixitalización e a innovación.

Cámara de Comercio: Programa INNOCAMARAS 2022

Concesión de axudas para o apoio da innovación e a mellora competitiva das pemes. Mellora de procesos, desenvolvemento de novos produtos, mellora na xestión, innovación en comercialización, propiedade industrial, eficiencia enerxética... Proxectos subvencionados nun 80% por FEDER.

PRAZO FINALIZADO

Páxina da axuda

  • Destinatarios: Pemes e autónomos da demarcación territorial da Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa que se atopen dadas de alta no Censo do IAE.
  • Orzamento máximo elixible por empresa de 7.000 €, que será prefinanzado na súa totalidade pola empresa beneficiaria e cofinanzado por FEDER ao 80%, polo que a contía máxima de axuda por empresa será de 5.600 €.
  • Anuncio BOP: 01 de marzo de 2022
  • Inicio prazo solicitude: 2 marzo 2022 ás 9:00 horas
  • Fin prazo solicitude: 8 marzo 2022 ás 14:00 horas 
  • As solicitudes de participación e admisión de empresas ao Programa serán seleccionadas por sorteo ante notario a celebrar o 18 de marzo. https://sede.camara.é/sede/pontevedra-vigo-vilagarcia/tramites/TR0000003984