INCIBE, INTEF e AEPD lanzan un novo curso de formación gratuíto sobre educar en privacidade e seguridade dixital | Gaiástech

INCIBE, INTEF e AEPD lanzan un novo curso de formación gratuíto sobre educar en privacidade e seguridade dixital

MOOC gratuito

O Instituto Nacional de Ciberseguridade (INCIBE), membro fundador do Nodo CIBER.gal e dependente do Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital, lanza a través da Secretaría de Estado de Dixitalización e Intelixencia artificial, un novo curso de formación gratuíto, destinado aos docentes, en formato MOOC (Massive Online Open Course), sobre educar en privacidade e seguridade dixital. Esta iniciativa desenvólvese en colaboración co Ministerio de Educación e Formación Profesional a través do Instituto Nacional de Tecnoloxías Educativas e de Formación do Profesorado (INTEF) e a Axencia Española de Protección de Datos (AEPD).

A formación, baixo o título “Educar en seguridade e privacidade dixital”, terá lugar do 25 de outubro ao 8 de decembro de 2022 a través da plataforma de formación de INTEF.  O seu obxectivo será ofrecer unha visión xeral das características da rede e a tecnoloxía (dispositivos, servizos e apps) que utilizan os menores, así como das problemáticas relacionadas coa súa experiencia dixital, de maneira que o profesorado participante coñeza e aplique pautas para axudar ao seu alumnado para facer un uso seguro e responsable da rede. Aínda que o público obxectivo é o persoal docente, considérase que será de gran utilidade para un perfil amplo de persoas implicadas e interesadas en preservar a seguridade dos menores na rede.

O MOOC constará de 6 unidades onde se traballará a competencia dixital docente ligada ao desenvolvemento profesional e ao proceso de ensino e aprendizaxe do alumnado en aspectos como a promoción das relacións positivas na rede, a configuración segura da contorna tecnolóxica e a protección de datos persoais. Incluirá exemplos prácticos e orientacións que dotarán ao docente dunha “mochila de recursos” para aplicar na aula.

O curso non só se centrará no uso dos dispositivos e aplicacións conectadas por parte dos mozos, senón tamén naqueles riscos relacionados coa propia seguridade dos dispositivos tecnolóxicos que utilizan e a información que almacenan neles (fotos, gravacións, audios, memes, etc.). Así, os interesados aprenderán a protexerse fronte a virus e fraudes, configurar e facer un uso seguro dos dispositivos. Para iso, faise imprescindible reflexionar sobre as características do funcionamento da rede, como o direccionamiento ou os navegadores, e as motivacións que hai detrás dos servizos gratuítos.

Cabe destacar que na última parte da formación abordarase a xestión da ciberseguridade no traballo docente, coa intención de proporcionar pautas para a configuración do espazo de traballo e a xestión de datos persoais ligados á actividade educativa de maneira adecuada e correcta, incluíndo formación sobre a figura do Coordinador de benestar e protección do alumnado.

Para poder participar neste MOOC tan só é necesario dispoñer dunha conexión á rede que che permita visualizar vídeos, e certa habilidade no uso de contornas dixitais para a realización de actividades que facilitarán a reflexión e o debate.

Todos os interesados poden inscribirse desde hoxe na plataforma de formación de INTEF.