Mapa de capacidades dixitais de Galicia | Gaiástech

Mapa de capacidades dixitais de Galicia

Mapa
O Mapa de Capacidades Dixitais de Galicia será un directorio de axentes galegos con experiencia, coñecemento e competencias dixitais, especialmente nas tecnoloxías disruptivas.

Nel poderás atopar solucións tecnolóxicas e os provedores que as ofrecen.

En Galicia, no ano 2019 había 2.897 empresas vencelladas ao hipersector das Tecnoloxías da Información e da Comunicación (TIC), o que supón un crecemento respecto ao ano anterior de 114 novas entidades, un 4,1% máis. Maioritariamente, a actividade que ocupan estas empresas é a informática (o 71,8%).

Este feito, en gran medida, estivo impulsado polo investimento da Xunta e do sector tecnolóxico para avanzar na dixitalización da comunidade, de forma que dende 2015, investíronse preto de 1.600 millóns de euros nas actuacións que desenvolven as liñas estratéxicas da Axenda Dixital de Galicia 2020, dos que máis de 540 corresponden á  mobilización de capital privado.

Ademais, o aumento da facturación tamén está relacionado coas novas formas de venda e contacto cos clientes: o comercio en liña.

Desta forma, o sector TIC tamén ten o seu impacto no emprego en Galicia: os datos de afiliacións á Seguridade Social amosan un incremento do emprego no sector TIC no ano 2019 dun 4,5%, con 18.984 traballadores/as, e aumenta o seu peso no total do emprego.

Coa chegada da nova realidade pandémica e a imposición do uso de ferramentas TIC, a tecnoloxía álzase coma un aspecto fundamental para o crecemento das empresas e a súa implantación resulta case obrigatoria para manterse ao día e ser competitivas. Así, as medidas de contención deseñadas para frear a expansión do virus provocaron un impulso no uso da tecnoloxía nas empresas, de forma que se estima que as actividades da cadea de valor das TIC verán incrementada a súa demanda nos próximos anos, afianzando ao sector como un eixo fundamental no desenvolvemento económico de Galicia.

O Mapa está agora en fase de desenvolvemento, cando estea operativo comunicarémolo a través das redes sociais.