Mapa de capacidades dixitais de Galicia | Gaiástech

Mapa de capacidades dixitais de Galicia

Mapa
O Mapa de Capacidades Dixitais de Galicia será un directorio de axentes galegos con experiencia, coñecemento e competencias dixitais, especialmente nas tecnoloxías disruptivas.

Nel poderás atopar solucións tecnolóxicas e os provedores que as ofrecen.

En Galicia, no ano 2019 había 2.897 empresas vencelladas ao hipersector das Tecnoloxías da Información e da Comunicación (TIC), o que supón un crecemento respecto ao ano anterior de 114 novas entidades, un 4,1% máis. Maioritariamente, a actividade que ocupan estas empresas é a informática (o 71,8%).

Este feito, en gran medida, estivo impulsado polo investimento da Xunta e do sector tecnolóxico para avanzar na dixitalización da comunidade, de forma que dende 2015, o orzamento destinado a este fin supera os 1.260 millóns de euros.

Ademais, o aumento da facturación tamén está relacionado coas novas formas de venda e contacto cos clientes: o comercio en liña.

Desta forma, o sector TIC tamén ten o seu impacto no emprego en Galicia: os datos de afiliacións á Seguridade Social amosan un incremento do emprego no sector TIC no ano 2019 dun 4,5%, con 18.984 traballadores/as, e aumenta o seu peso no total do emprego.

Coa chegada da nova realidade pandémica e a imposición do uso de ferramentas TIC, a tecnoloxía álzase coma un aspecto fundamental para o crecemento das empresas e a súa implantación resulta case obrigatoria para manterse ao día e ser competitivas. Así, as medidas de contención deseñadas para frear a expansión do virus provocaron un impulso no uso da tecnoloxía nas empresas, de forma que se estima que as actividades da cadea de valor das TIC verán incrementada a súa demanda nos próximos anos, afianzando ao sector como un eixo fundamental no desenvolvemento económico de Galicia.

O Mapa está agora en fase de desenvolvemento, cando estea operativo comunicarémolo a través das redes sociais.