CIBER.gal | Gaiástech

CIBER.gal

CIBER.gal
Nun contexto de transformación dixital global, a necesidade de aplicar medidas e políticas de ciberseguridade determínase como indispensable.

A Xunta de Galicia ven traballando dende fai anos na aplicación destas medidas e políticas, e unha delas foi apostar pola creación dunha estrutura de cooperación no ámbito da ciberseguridade, co fin de conectar axentes públicos e privados neste eido e poder facer fronte á crecente ameaza que supoñen os ataques cibernéticos, ademais de aproveitar as oportunidades que presenta o mercado dixital.

A constitución desta estrutura de cooperación fixo xurdir CIBER.gal, o nodo galego de ciberseguridade.

CIBER.gal, o nodo galego de ciberseguridade

CIBER.gal foi constituído no mes de xullo do 2020 pola Axencia de Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega), o Instituto Nacional de Ciberseguridade (INCIBE), o Centro Criptolóxico Nacional (CCN), as catro Deputacións Provinciais e a Federación Galega de Municipios e Provincias (FEGAMP).

 

AmtegaDeputación A CoruñaDeputación LugoDeputación Ourense

 

Deputación PontevedraFEGAMPIncibeCCNCERT

 

As entidades fundadoras son o núcleo principal do nodo, pero o obxectivo é continuar adherindo axentes, tanto públicos como privados, para converter a CIBER.gal nun aglutinador de iniciativas de ciberseguridade en Galicia.

Actualmente, están en proceso de adhesión mais de 20 empresas do sector tecnolóxico, de cumprimento e investigación, entre outros.

Solicitar a colaboración e adhesión ao nodo é moi sinxelo, basta con premer na seguinte ligazón e cumprimentar o formulario: https://amtega.xunta.gal/es/quiero-colaborar

Obxectivos

O obxectivo común do nodo de ciberseguridade galego é favorecer unha contorna dixital segura e afrontar, de forma colaborativa, os retos aos que se enfrontan empresas e administración para protexer os seus activos no ciberespazo.

Dentro do obxectivo común do nodo, desagréganse os seguintes obxectivos estratéxicos.

Obxectivos imaxe

Servizos

Co fin de materializar os obxectivos estratéxicos e operativos, o nodo pon a disposición de empresas, cidadáns e administracións públicas de Galicia unha oferta harmonizada de servizos para cumprir as expectativas de todos os actores implicados no mesmo.

Relacións institucionais (networking)

Xestión das relacións a nivel rexional, nacional e internacional con entidades públicas e privadas con intereses comúns en relación ao nodo.

Observatorio e Coñecemento

Seguimento, análise e avaliación do sector da ciberseguridade en Galicia e outros territorios de referencia e xeración de información e coñecemento de interese para o sector.

Espazos para a investigación e transferencia de coñecemento

Posta a disposición de espazos para a investigación e transferencia de coñecemento entre os membros do nodo e outras entidades.

Asesoramento experto e provisión de servizos

Asistencia técnica e prestación de servizos de detección, prevención e xestión da ciberseguridade en administracións, empresas e outras entidades de interese en Galicia.

Concienciación e capacitación

Formación para a adquisición do coñecemento necesario e concienciación para o adecuado uso e xestión da ciberseguridade por parte dos cidadáns, empresas e administracións públicas.

Comunicación e difusión

Xeración de iniciativas e elaboración de contidos formativos e informativos e a súa difusión por canles de comunicación tradicionais e online.

Áreas de traballo

A falta de persoal cualificado neste sector é un problema a nivel internacional, e por tanto tamén a nivel rexional, motivo polo que nos últimos anos dende Galicia se está facendo un esforzo importante en mellorar a formación e concienciación de empresas e sociedade no ámbito da seguridade. CIBER.gal apoia a potenciación do talento a través de iniciativas e programas de participación cos axentes do sector.

Fomento da innovación

A innovación desempeña un papel fundamental no desenvolvemento das rexións e por tanto da economía, sendo un factor relevante para manter a competitividade no mercado mundial. En Galicia, a innovación tecnolóxica e en concreto no ámbito da ciberseguridade, é crítica para reforzar as capacidades do seu hipersector TIC.