Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

BAHIA SOFTWARE | Gaiástech

Main info

BAHIA SOFTWARE

BAÍA SOFTWARE é unha compañía tecnolóxica fundada o ano 1.999. Actualmente, a experiencia e actividade de BAÍA céntrase
nos seguintes sectores:
• e-Saúde (Pública e Privada):
-Sistemas de Información de Historia Clínica e de Xestión de pacientes.
-Sistemas de información de xestión de servizos clínicos
-Sistemas de xestión de persoal e facturación.
-Sistemas de xestión e axuda á dependencia sociosanitaria.
• e-Administración (Administracións Públicas)
• Industria e banca

Main info company wrapper
Liñas de actividades
-
Produtos
Servizos
Tecnoloxias
Plataformas
Capacidades
Certificacións e acreditacións
ISO 9001 Xestión de Calidade
ISO 20000 Servizos TI
ISO 27001 / ISO 27701 Seguridade da información
Patentes e marcas rexistradas
BAYCLINIC
Actualidade
-