Crear Company | Gaiástech

Mapa de capacidades. Formulario de alta

O Mapa de capacidades dixitais de Galicia recolle información especializada das entidades (empresas, centros tecnolóxicos, universidades, etc.) que realizan actividades tecnolóxicas en Galicia, para así divulgalas e facilitar a cooperación e as sinerxías con posibles interesados. O Mapa é público e permite facer buscas para localizar entidades e recursos tecnolóxicos de Galicia. Ademais, o Mapa enlaza co sitio web de cada entidade.

O cuestionario do Mapa recolle as seguintes informacións (cóbrese en 15 minutos):

 • Información xeral da entidade (localización, contacto etc)
 • Liñas de actividade/Áreas de negocio
 • Produtos
 • Servizos
 • Tecnoloxías empregadas           
 • Formación e capacidades

Instruccións:

 • A persoa máis apropiada para cubrir o cuestionario é quen mellor coñeza as actividades tecnolóxicas entidade
 • Para poder estar no mapa, a entidade ten que debe desenvolver actividades tecnolóxicas e ter algunha sede física en Galicia
 • Introduza textos axustados ás posibles buscas que fagan os usuarios que visiten o mapa
 • Cada entidade corresponde a un único CIF
 • Anualmente notificarase as entidades que poden actualizar seus datos (se o desexan)
 • Os datos recollidos só se empregarán no mapa e publicaranse no portal web do GaiasTech

Grazas pola súa colaboración. Notificarémoslle cando publiquemos a súa empresa/entidade.

Paso 1/4. Datos xerais da empresa / entidade
Enderezo da sede principal en Galicia
Coordenadas xeográficas da sede principal
Redes sociais
Aínda non se engadiu ningún contido.
Outras sedes da empresa/entidade
Enderezo de outras sedes en Galicia (diferentes á sede principal sinalada anteriormente)
Aínda non se engadiu ningún contido.
Paso 2/4. Líñas de actividade, Produtos, Servizos, Tecnoloxías, Formación.

Liñas/áreas de actividade (de traballo ou de negocio) da entidade

Orde
Aquí pode incluir tamén as actividades I+D+i. * (máx 80 caracteres en cada actividade)

Produtos

Orde
Sinale o nome dos produtos e solucións da empresa/entidade

Servizos

Orde
Sinale o nome dos servizos da empresa/entidade
Tecnoloxias

Formacións destacadas do persoal

Orde
Sinale as formacións destacadas do persoal da súa entidade (certificacións, masters ...)
Paso 3/4. Datos adicionais sobre a empresa
Distribución de facturación por mercados
%
%
%
%
%
%
%

Patentes e marcas rexistradas

Orde
Sinale as patentes e marcas rexistradas da súa entidade
Paso 4/4. Persoa de contacto para a actualización do cuestionario (estes datos non se publicarán)
1 + 0 =
Resolve este sinxelo problema matemático e introduce o resultado. Ex, para 1+3, introduce 4