Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Loxística e xestión de frotas sobre 5G | Gaiástech

Loxística e xestión de frotas sobre 5G

loxistica xestion frotas

Operador

Logo Orange

Obxectivo

Desenvolvemento dun prototipo demostrador dun sistema de xestión loxística que utilice comunicacións 5G para vehículos de transporte alimentario que garantan os tempos de entrega e as datas de recollida cuns estritos marxes de tempo e condicións ambientais para asegurar a calidade dos produtos transportados.

Desenvolvemento

A rede 5G permitirá dar soporte de forma moi eficiente a este tipo de comunicacións, reducindo os recursos de rede asociados á conexión dunha gran cantidade de dispositivos de monitorización. Permite, ademais, que os dispositivos teñan un consumo enerxético menor, reducindo o custo de instalación e mantemento.

Onde?

Armadora Pereira.

Cando?

De decembro de 2020 a decembro de 2021.

Quen participa?

Armadora Pereira

Entidades colaboradoras

Ericsson

Armadora Pereira