Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Claves principais para entender que é e como implementar unha estratexia de Goberno do Dato | Gaiástech

Claves principais para entender que é e como implementar unha estratexia de Goberno do Dato

Nos últimos anos, tanto organizacións privadas como administracións públicas incluíron o Goberno do Dato como parte da súa transformación dixital conscientes da importancia que ten para poder levar a cabo iniciativas apalancadas no Business Intelligence e a Intelixencia artificial. Boa proba da transcendencia que está a ter o Goberno do Dato, é que no 2021, o Goberno, nomeou ao primeiro Chief Data Officer de España.

Por iso, e dada a repercusión que se está xerando contorna a este concepto, ao longo desta sesión analizaremos que é o Goberno do Dato, cales son os pasos principais para poder levar a cabo esta iniciativa e os desafíos aos que se enfronta.
 

Programa:

  • Por que xorde a necesidade de gobernar os datos? 
  • Que é o Goberno do Dato e que beneficios proporciona? 
  • O Goberno do España no sector público e privado
  • Como se empeza a desenvolver unha estratexia de Goberno do Dato?
  • Desafíos e retos do Goberno do Dato
     

Interveñen

Imparte:

Instituto Tecnolóxico de Galicia (ITG)

Centro Tecnolóxico Nacional recoñecido oficialmente dende o ano 2012 polo Ministerio de Economía e Competitividade, Secretaría de Estado de Investigación, Desenvolvemento e Innovación. 

Impartido por

Laura Rodríguez
Laura Rodríguez Fernández

Graduada en Enxeñería de Tecnoloxías de Telecomunicación. Con experiencia en distintos ámbitos do Data (Data Governance Big Data & Analytics, Open Data). Responsable de proxectos Data en ITG 
 

datos

Cando?

06 Set 2023
De 10:00 a 11:00

Onde?

Streaming

Quen participa?

  • Instituto Tecnolóxico de Galicia (ITG)
  • Laura Rodríguez Fernández

Para quen?

Oíches falar deste concepto anteriormente pero non terminas de entender que é o Goberno do Dato? Traballas con datos habitualmente? Es profesional deste ámbito e queres saber a alto nivel como leva a cabo unha estratexia de Goberno do Dato? 

Trataremos todos os conceptos de maneira clara e accesible para calquera persoa interesada en aprender máis neste ámbito.