Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Protocolos IoT na Industria 4.0 | Gaiástech

Protocolos IoT na Industria 4.0

Inscrición

O obxectivo da sesión é concienciar da necesidade de saber máis, tanto dun mesmo como do que nos rodea. Enfocándonos nunha contorna Industrial, o obxectivo é detectar os problemas principais para forzar o cambio, un cambio necesario cara a un lago de información dentro das fábricas que permitan aos operarios, controladores, responsables e mesmo aos directivos visualizar o estado real da fábrica e poder tomar decisións.

A base da intelixencia artificial céntrase en ter datos para poder realizar a toma de decisións de maneira intelixente e automática, por tanto, a necesidade de conectar a nosa contorna para mellorar as producións é esencial, resultando que o Internet of Things é o paso previo para a Intelixencia Artificial.
 

Programa:

  • Introdución: Evolución do IoT nos últimos anos
  • Protocolos IoT
  • Principais problemas na conectividade
  • Base do futuro
     

Imparte:

Instituto Tecnolóxico de Galicia (ITG)

Centro Tecnolóxico Nacional recoñecido oficialmente dende o ano 2012 polo Ministerio de Economía e Competitividade, Secretaría de Estado de Investigación, Desenvolvemento e Innovación. 

iot

Cando?

05 Mai 2023
10:00 - 11:00

Onde?

Streaming

Quen participa?

  • Instituto Tecnolóxico de Galicia (ITG)

Para quen?

Esta sesión está deseñada para todos os públicos, independentemente do seu nivel de coñecemento en protocolos IoT. Aínda que se tratan temas complexos, o enfoque será en presentalos de maneira clara e accesible para calquera persoa interesada en aprender máis sobre os avances recentes no IoT. Xa sexa que sexas un profesional da tecnoloxía, un estudante, un empresario ou simplemente alguén interesado en como o IoT está a ampliar a nosa visión do mundo, esta sesión ten como obxectivo proporcionar información útil e relevante para todos. Non se require experiencia previa, só un interese en aprender e comprender mellor esta tecnoloxía en constante evolución.