Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

SEGURIDADE NA INDUSTRIA 4.0 | Gaiástech

SEGURIDADE NA INDUSTRIA 4.0

Streaming
Imparte: MOIRAI

As súas solucións na Industria 4.0 abranguen dende a automatización e eficiencia de procesos ata a visualización dos datos, pero moitas veces as empresas esquécense da seguridade das persoas. A seguridade das persoas é fundamental na Industria 4.0 por diversas razóns:

 • Interacción Humano-Máquina: A crecente automatización e o uso de maquinaria avanzada requiren protocolos de seguridade estritos para protexer aos traballadores de accidentes.
 • Saúde e Benestar dos Traballadores: Un ambiente de traballo seguro é crucial para a saúde física e mental dos empregados. Prevén lesións e reduce o estrés relacionado coas preocupacións sobre a seguridade no traballo.
 • Cumprimento de Normativas: A Industria 4.0 debe cumprir con normativas e leis de seguridade laboral para evitar multas e sancións legais.
 • Confianza e Productividade: Un ambiente de traballo seguro aumenta a confianza dos traballadores, o que se traduce en maior motivación e produtividade.
 • Prevención de Interrupcións Operativas: Accidentes ou problemas de seguridade poden causar paradas na produción, afectando a eficiencia e a rendibilidade da empresa

Programa:

 • Introdución - Presentación do tema e obxectivos
 • Seguridade Física e Medidas Preventivas (15 minutos):
  • Enfoque en seguridade física nas instalacións industriais empregando diferntes tipos de conectividade (LoRa, 4G, NB-IOT, 5G...)
 • Uso de sensores e sistemas automatizados para detectar riscos e previr accidentes (15 minutos)
  • Presentación de diferentes dispositivos novedosos de seguridade para a Industria 4.0
 • Quenda de preguntas
   

Interveñen

Imparte:

MOIRAI

É unha empresa de base tecnolóxica, especialízase na aplicación da tecnoloxía de Internet das Cousas (IoT) en diversos sectores, incluíndo a Industria 4.0.

industria 40

Cando?

11 Dec 2023
De 10:00 a 11:00

Onde?

Streaming

Quen participa?

 • MOIRAI

Para quen?

 • Profesionais de Seguridade e Saúde Laboral: Persoas encargadas de implementar e supervisar medidas de seguridade no ambiente de traballo.
 • Xestores e Responsables de Planta: Directivos e xestores que necesitan coñecer as mellores prácticas de seguridade para xestionar eficazmente os seus equipos e operacións.
 • Enxeñeiros e Técnicos de Mantemento: Profesionais que traballan directamente con maquinaria e tecnoloxía de Industria 4.0 e que deben coñecer os riscos asociados.
 • Traballadores da Industria: Empregados que interactúan cotiá coa maquinaria e tecnoloxía da Industria 4.0 e que se benefician ao coñecer as medidas de seguridade pertinentes.
 • Estudantes e Investigadores: Persoas interesadas en aprender sobre as últimas tendencias e desafíos en seguridade na Industria 4.0.