INCIBE lanza unha nova invitación pública para o desenvolvemento de actuacións de emprendemento en ciberseguridade | Gaiástech

INCIBE lanza unha nova invitación pública para o desenvolvemento de actuacións de emprendemento en ciberseguridade

Incibeemprende
  • O Instituto Nacional de Ciberseguridade promove iniciativas de impulso do emprendemento en ciberseguridade, con especial incidencia nas provincias e rexións menos desenvoltas empresarialmente no sector industrial da ciberseguridade, mediante unha invitación pública dotada con 30.000.000€ que inclúe fases de captación de ideas, incubación e aceleración.
  • Os axentes susceptibles de presentar proposta son: entes e organismos da Administración Local e Autonómica, as entidades Axentes de Desenvolvemento Local (ADL), Grupos de Acción Local (GAL), Universidades e/ou Fundacións Xerais das mesmas, aceleradoras públicas e privadas e organismos ou outras organizacións con fins que inclúan o apoio ao emprendemento.

INCIBE lanzou unha nova invitación pública baixo o marco de INCIBE Emprende, para o desenvolvemento de actuacións de emprendemento en ciberseguridade. 

INCIBE Emprende engloba varias iniciativas que pretenden contribuír á promoción do emprendemento, como: Ciberemprende, para a incubación de empresas; Cybersecurity Ventures, para a aceleración de start-ups; así como proxectos de internacionalización en ciberseguridade en España. Á súa vez, o programa de aceleración exprés está deseñado para axudar a empresas, xa creadas e co seu negocio en marcha, a instaurar, de forma estratéxica, a transformación dixital en pequenas seccións da súa compañía.   

Esta invitación vai dirixida a entes e organismos da Administración autonómica e local, universidades e/ou as súas fundacións, aceleradoras públicas e privadas, ou outras organizacións cuxos fins inclúan o apoio ao emprendemento. O obxectivo é promover iniciativas de impulso do emprendemento, especialmente nas provincias e rexións menos desenvoltas no sector da ciberseguridade. 

Os proxectos que se presenten deberán ter ámbito de actuación nacional para unha maior repercusión e chegada das actividades de apoio ao emprendemento. Ademais, o programa inclúe fases de captación de ideas de negocio e programas de incubación e aceleración co fin de acompañar aos emprendedores e ás start-ups españolas de ciberseguridade e impulsar o desenvolvemento dos seus proxectos ao longo das diferentes fases do proceso emprendedor. 

En liñas xerais, o público obxectivo ao que vai dirixida esta invitación son os emprendedores con novas ideas/proxectos en ciberseguridade, que poden provir tanto de zonas periféricas, administración pública autonómica e local, universidades, centros de formación, centros tecnolóxicos e institucións de investigación. Así mesmo, tamén forman parte deste público as Start-Ups (empresas emerxentes) de base tecnolóxica e especializadas en ciberseguridade, que non fosen previamente aceleradas no Programa de Aceleración Cybersecurity Ventures, e que busquen desenvolver negocio no ámbito da ciberseguridade, con produtos ou servizos innovadores.

INCIBE achegará para todas as actuacións desta convocatoria 30 millóns de euros financiados con fondos europeos do Plan de Recuperación, financiando un máximo do 70% dos custos elegibles.

A convocatoria estará aberta para presentar solicitudes ata o 31 de decembro de 2023, sendo o período máximo para levar a cabo as actuacións de 4 anos (2023-2026). 

Para máis información sobre a invitación: aquí