Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Lanzamento dun curso gratuíto de técnico en ciberseguridade para persoas sen coñecementos previos na materia | Gaiástech

Lanzamento dun curso gratuíto de técnico en ciberseguridade para persoas sen coñecementos previos na materia

Curso ciber
 • O Instituto Nacional de Ciberseguridade lanza un novo curso de formación gratuíto para potenciar o talento en ciberseguridade
 • O obxectivo é ofrecer unha visión xeral do sector a todas aquelas persvaloren a ciberseguridade como profesión

O Instituto Nacional de Ciberseguridade de España (INCIBE) lanza un novo curso de formación gratuíto, en formato MOOC (Massive Online Open Course), dirixido a todas aquelas persoas que queiran incrementar os seus coñecementos en ciberseguridade, co fin de impulsar a captación de talento. 

O MOOC ‘Curso básico técnico de ciberseguridade’, ten como obxectivo ofrecer unha visión xeral das características da tecnoloxía, comezando polos puntos básicos da ciberseguridade, para dar paso a aspectos máis avanzados. O temario complétase a través de 3 temas transversais introdutorios e 4 especialidades:

 1. Administración de sistemas de ciberseguridade
 2. Introdución á ciberseguridade industrial
 3. Análise de incidentes e forense
 4. Compliance en ciberseguridade

Características da formación:

 • Formación gratuíta e en liña
 • 250 horas distribuídas cun alto compoñente práctico
 • 17 semanas, do 11 de abril ao 8 agosto 2023
 • Estimación de dedicación por parte do alumnado de 14 horas semanais
 • Posibilidade de adaptación do tempo de realización dentro do prazo definido
 • Certificado de realización da formación ao superar todos os tests do curso cun mínimo dun 75% de acertos, participar activamente no foro e encher a enquisa de satisfacción final

O curso está dirixido a persoas que, sen coñecementos previos, valoren a ciberseguridade como profesión, ofrecendo unha gran variedade de exercicios prácticos e un equipo docente como apoio durante o curso.

Para máis información, pódense consultar as seguintes ligazóns: