Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

O nodo de intelixencia artificial crea áreas de traballo específicas | Gaiástech

O nodo de intelixencia artificial crea áreas de traballo específicas

ia

A Comisión de Seguimento do nodo de intelixencia artificial de Galicia (nodo galicIA) reuniuse esta semana en Santiago de Compostela e acordou un modelo operativo baseado en capítulos sectoriais e capítulos transversais. Entre os obxectivos deste modelo atópase o de coordinar esforzos para optimizar os recursos dispoñibles e lograr un maior alcance das accións desenvolvidas sobre intelixencia artificial na nosa comunidade. Ademais, centralizarán o coñecemento, fomentarán a colaboración público-privada e facilitarán a planificación.

Cada un dos capítulos disporá da súa propia comisión de seguimento. En concreto, nesta reunión foi aprobada a creación dos capítulos sectoriais de sanidade e competitividade e innovación. Tamén foi acordada a creación dun capítulo transversal sobre ética e normativa que será coordinado pola Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia.

Os responsables do nodo acordaron tamén a creación dun comité de expertos que asesorará á Xunta para un desenvolvemento ético e fiable desta tecnoloxía.

Este órgano, que se encarga de velar polo cumprimento da Estratexia Galega de Intelixencia Artificial (EGIA), foi o encargado de preparar a candidatura de Galicia para acoller a sede da Axencia Estatal de Supervisión de Intelixencia Artificial (AESIA).

Comité de expertos
O Comité de expertos asesores de IA estará formado por profesionais de prestixio internacional recoñecido nos ámbitos da economía, a filosofía e evolución humana, a socioloxía, a tecnoloxía aplicada e o dereito.

A súa función será a de asesorar, informar e formular recomendacións á Xunta de Galicia a través da incorporación do coñecemento, as boas prácticas identificadas e unha visión integral cara a deseñar accións en materia de IA. En concreto e, entre outras, a elaboración de recomendacións para proporcionar asesoramento sobre a aplicación ética no desenvolvemento e emprego da IA con respaldo da normativa europea; o asesoramento para o impulso de accións formativas e de concienciación; o asesoramento para o deseño dunha folla de ruta para a potenciación das competencias STEM vencelladas á IA; ou o asesoramento en materia de avaliación do impacto da IA nos sectores produtivos, a Administración pública e a sociedade.

Guías, manuais e códigos de conducta
O Comité de Expertos formará parte, xunto cos integrantes do nodo, do capítulo transversal sobre ética e normativa. Entre os obxectivos deste capítulo atópase o de velar pola preservación da privacidade dos datos, a explicabilidade do funcionamento dos sistemas de IA e a neutralización de prexuízos. Este grupo encargarase da supervisión de guías e manuais de boas prácticas por sectores; o marco ético para o desenvolvemento da IA nas Administracións públicas de Galicia e os códigos de conducta e guías de adopción da IA.

Fuente: Código Cero