Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

O sector dixital creceu por encima do 5% en 2022 | Gaiástech

O sector dixital creceu por encima do 5% en 2022

grafico empresa crecimiento
  • Segundo os datos de AMETIC, recollidos no seu Barómetro da Economía Dixital, o sector dixital facturou 122.066 millóns de euros en 2022, o que supón un crecemento do 5,1%. Representa o 22,6% do PIB español.

O Barómetro da Economía Dixital de AMETIC, presentado durante o Encontro da Economía Dixital e as Telecomunicacións da semana pasada, confirma que o sector dixital segue aumentando o seu peso na economía española. Durante 2022, facturou 122.066 millóns de euros, é dicir, creceu un 5,1% se se compara co ano anterior e representa xa o 22,6% do PIB español.

O informe constata tamén o aumento do número de empresas que pasaron a formar parte do ecosistema dixital en 2022, cun incremento do 4,6%, ata as 38.209 compañías.  Ademais, o ano pasado rexistrouse un incremento positivo total de 636.326 traballadores na industria dixital, de acordo con os datos da patronal. Acompañando a este crecemento, o peso da innovación no sector TIC é do 36,7%.

Outro dato do barómetro é que duplicou o seu volume en tan só seis anos, ata os 72.400 millóns de euros, con sectores tractores como os operadores turísticos, a banca, o transporte aéreo, o téxtil ou os espectáculos artísticos e deportivos; o que supuxeron máis de 1.348 millóns transaccións no exercicio de 2022. Ademais, no ámbito internacional, España sitúase na sétima posición europea na clasificación DESI e a 26ª posición mundial no índice NRI.

En palabras de Luís Pardo, director xeral da patronal durante a presentación “España demostrou fortaleza e mellora en resiliencia, crecemento, creación de empresas e emprego, ademais de mellora continua e innovación”, pero “debe mellorar na balanza comercial e a súa carreira en Europa”.

Fuente: IT User