Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Un total de 19 estudantes de carreiras non tecnolóxicas acceden ás bolsas Digitalent da Amtega para realizar prácticas en empresas TIC | Gaiástech

Un total de 19 estudantes de carreiras non tecnolóxicas acceden ás bolsas Digitalent da Amtega para realizar prácticas en empresas TIC

Estudiante
  • É unha das iniciativas Plan de Promoción do Talento Dixital de Galicia 2020, para dar resposta á demanda de novos perfís dixitais
  • Facilita a estudantes matriculados nos últimos cursos de graos de Artes e Humanidades, Ciencias da Saúde, Ciencias Sociais e Xurídicas, Enxeñaría e Arquitectura realizar prácticas formativas durante tres meses

A Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega) vén de celebrar a comisión avaliadora para a selección dos admitidos na convocatoria de bolsas para a realización de prácticas formativas en empresas do sector TIC (Bolsas DigiTalent) dirixidas a estudantes do Sistema universitario de Galicia, e que neste momento xa se atopan en escolla de empresa adherida ó programa para a realización das prácticas.

Son en total 19 estudantes, que cumpren os requisitos de ser menores de 31 anos e estar matriculados en carreiras de Artes e Humanidades, Ciencias da Saúde, Ciencias Sociais e Xurídicas, Enxeñaría e Arquitectura de calquera das tres universidades galegas e que teñan máis do 75% e menos do 100% de créditos aprobados. 

Está previsto que, tras publicar a resolución definitiva estes bolseiros comecen o período de prácticas a primeiros de novembro nunha vintena de empresas do sector tecnolóxico por un período de 3 meses. Contarán cun plan de formación e recibirán asesoramento, orientación e dirección das persoas responsables das empresas TIC, as bolsas teñen unha duración de 20 horas semanais e son remuneradas.

Entidades colaboradoras do programa

O primeiro paso desta iniciativa foia convocatoria para que as empresas tecnolóxicas presentasen as súas solicitudes de adhesión ao programa así como as súas preferencias en canto ás áreas de coñecemento ou titulacións dos bolseiros en función das necesidades que presenten.

As 21 entidades colaboradoras seleccionadas teñen experiencia en proxectos relacionados con tendencias tecnolóxicas emerxentes tales como big data, tecnoloxías móbiles, deseño de servizos e aplicacións cloud, ciberseguridade, IoT, blockchain, realidade aumentada, intelixencia artificial, wearables, entre outras. A listaxe completa de entidades que participan no programa está dispoñible na web: https://digitalent.xunta.gal/gl/iniciativa/bolsas-digitalent

Colaboración institucional

As bolsas DigiTalent articúlanse a través dun convenio de colaboración asinado pola Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega), as Universidades de Santiago de Compostela, Vigo e A Coruña e a Fundación Empresa-Universidade Galega (FEUGA); e contribuirá a dar resposta á demanda de novos perfís dixitais e facilitar a hibridación entre os sectores TIC e non TIC.

Fuente: Amtega