Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

A Xunta pon en marcha o Marco Galego de Competencias Dixitais coa Xornada Inaugural do plan de capacitación para o persoal formador na EGAP e na rede CeMIT | Gaiástech

A Xunta pon en marcha o Marco Galego de Competencias Dixitais coa Xornada Inaugural do plan de capacitación para o persoal formador na EGAP e na rede CeMIT

comdix_presentacion
  • A Axencia para a Modernización de Galicia e a Escola Galega de Administración Pública inauguran con este acto a capacitación dos primeiros formadores e formadoras do Marco galego de competencias dixitais
  • A xornada acadou un gran interese e foi seguida en formato presencial e en streaming por máis de 100 persoas formadoras na EGAP e na Rede CeMIT
  • O Marco galego de competencias dixitais é unha transposición e adaptación do Marco Europeo de Competencia dixital que acredite o nivel de aptitude dixital

Máis dun centenar de formadores e formadoras na EGAP e da Rede CeMIT participaron hoxe na Xornada  inaugural do Marco Galego de Competencias Dixitais celebrada no Edificio Fontán na Cidade da Cultura en Santiago de Compostela e retransmitida en streaming para facilitar a participación de todas as persoas interesadas.

Con este acto, organizado pola Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia e no que tamén participou a Escola Galega de Administración Pública, deuse comezo á formación en ComDix dos Axentes TIC da Rede CeMIT e dos titores e titoras da EGAP -docentes que serán os encargados de formar nas competencias dixitais e na certificación asociada tanto á cidadanía coma ao persoal empregado público-.

Durante a xornada déronse a coñecer todos os detalles do novo Marco Galego de Competencias Dixitais, así como o papel que terá a Rede CeMIT e a EGAP coma entidades colaboradoras do novo Marco.

Para finalizar o acto, e antes do café networking dispoñible para todas as persoas asistentes, deuse paso a unha rolda de preguntas que permitiu aclarar as dúbidas formuladas sobre a posta en marcha do Marco galego de competencias dixitais.

Tras esta sesión, o persoal docente da Rede CeMIT e da EGAP poderá participar no curso online de autoformación “ComDix Iniciación - Formación para o persoal formador no Marco Galego de Competencias dixitais” e durante a segunda quincena de febreiro está prevista a realización do exame final presencial.
 

O Marco galego en liña co Marco europeo

OMarco Galego de Competencias Dixitaisestablece os coñecementos, habilidades e actitudes necesarios para desenvolverse no mundo dixital, tanto en ámbitos persoais, profesionais, educativos e de cidadanía. Está baseado no modelo DigComp, definido pola Unión Europea, adaptado á realidade e necesidades de Galicia.

Parte fundamental deste Marco é a Certificación Galega de Competencias Dixitais, co obxectivo de servir como sistema de acreditación da competencia dixital da cidadanía galega. Estruturarase en diferentes niveis de aptitude, do máis básico o máis avanzado, e permitirá reflexar o grado de coñecemento e habilidade dunha persoa respecto ao mundo dixital.

Esta iniciativa enmárcase dentro da Estratexia Galicia Dixital 2030, que busca aumentar a calidade de vida e o empoderamento da cidadanía a través do uso das tecnoloxías dixitais.

A Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, como organismo impulsor do Marco galego de competencias dixitais, tamén participará no “Estudo de Viabilidade dunha Certificación Europea de Habilidades Dixitais (EDSC)“ impulsado pola Comisión Europea.

Fuente: Amtega