Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Adeq Systems | Gaiástech

Main info

Adeq Systems

Adeq Systems é o resultado dun proxecto tecnolóxico impulsado por empresas de recoñecido prestixio pertencentes ao sector do metal en Vigo. A súa unión xorde dun obxectivo común: dar solución de maneira estándar e flexible para a xestión de empresas de fabricación baixo pedido. Dese proxecto atrevido deseñado en Vigo a principios da década pasada, naceu unha realidade sólida que xa abarca tres continentes nesta segunda década do seu percorrido.

Main info company wrapper
Liñas de actividades
-
Produtos
Servizos
Tecnoloxias
Plataformas Windows
Capacidades
-
Actualidade
-