Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Ahora ERP | Gaiástech

Ahora ERP

Produto
AHORA ERP é un software de xestión para pemes e grandes empresas que cobre as necesidades de xestión estándar de calquera empresa. Componse dun conxunto de solucións funcionais (aplicacións) que se comunican entre se e comparten a mesma base de datos. O seu modularidad permite que o ERP poida ser utilizado en áreas concretas ou en toda a empresa.
Sectores ao que vai dirixido
Outro
Categoría
Outros
Está este produto implementado de forma escalable, en capas ou como microservizos, cunha API pública documentada, de forma que poda ser integrado con outros no proceso de transformación dixital das PEMEs?
sí, pode integrarse con outros e dispón de API documentada
É software libre?
Non