Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Alia Technologies | Gaiástech

Main info

Alia Technologies

A empresa ALIA nace como unha Sociedade Limitada dentro do contexto da investigación e a innovación en Galicia. Ten como firme propósito introducirse no panorama tecnolóxico nacional, desenvolvendo e comercializando produtos que se sitúan á vangarda de tecnoloxías emerxentes e que apostan polo futuro da sociedade da información.
ALIA xurde como iniciativa dun grupo de profesionais do ámbito da enxeñería informática e investigación.

Main info company wrapper
Liñas de actividades
-
Produtos
Servizos
Tecnoloxias
Plataformas
Almacenamento de datos
Compoñentes Modulares
Sensórica de geolocalización
Capacidades
Patentes e marcas rexistradas
Enalia
Actualidade
-