Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Anubía soluciones en la nube S.L. | Gaiástech

Main info

Anubía soluciones en la nube S.L.

Partner oficial de Odoo ERP en Galicia

Somos expertos en Odoo, do que somos partner oficial con máis de 9 anos de experiencia. Realizamos todos os procesos necesarios para a implantación de Odoo en todo tipo de empresas.
Análise e consultoría
Estudamos todos os procesos da túa empresa, determinando todos aqueles que poden ser mellorados a través de Odoo.
Implantación
Instalamos e configuramos Odoo, adaptándonos ás túas necesidades e requisitos, e migrando a Odoo os datos almacenados no teu antigo software.
Desenvolvementos a medida
Engadimos novas funcionalidades a Odoo, mellorando ou ampliando módulos xa existentes, ou xerándoos desde cero, sempre adaptados totalmente a cada cliente.

Main info company wrapper
Liñas de actividades
Implantación de ERP
Produtos
Servizos
Tecnoloxias
Plataformas Android
Capacidades
Idiomas dominados polo persoal
Inglés
Galego
Castelán
Actualidade
-