Appentra | Gaiástech

Main info
Appentra

Appentra é unha empresa de Deep Tech que ofrece o software Parallelware Analyzer, o primeiro analizador de código estático especializado en rendemento. Cremos que todo desenvolvedor debe dominar a optimización do rendemento para reducir a complexidade, os custos e o risco de adoptar a computación paralela e aumentar, a estabilidade, a confiabilidad e a eficiencia das aplicacións, ben sexa executado nunha supercomputadora, nunha computadora portátil ou nun dispositivo integrado.

Main info company wrapper
Liñas de actividades
-
Produtos
Servizos
-
Tecnoloxias
Sensórica LIDAR
Realidade aumentada
Sensórica de geolocalización
Electrónica e semiconductores
Plataformas
Edge Computing
Inalámbricos
5G
IoT
Minería de Datos
Recoñecemento de patróns
Recoñecemento de imaxe
Intelixencia Artificial
Capacidades
Patentes e marcas rexistradas
Parallelware
Actualidade

Sen contido