Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Autoxuga | Gaiástech

Main info

Realización de programas informáticos de xestión, rexistro de xornada a distancia mostrando a produtividade dos operarios e integrados totalmente a sistemas dixitais de só lectura para evitar a intrusión de hackers. Desenvolvemento de software de diagnose profesional de coches e Apps con similares características para reparacións a distancia. Valoración e Taxación de coches usados con informe técnico propio de calidade ITACCA

Main info company wrapper
Liñas de actividades
-
Produtos
Servizos
Tecnoloxias
Almacenamento de datos
Intelixencia Artificial
Telecomunicacións
Compoñentes
Blockchain
Rede de distribución de contido (CDN)
Cloud
Robotica e maquinaria
Vehículo de guiado automático (VGA)
Plataformas
Web
SEO
Simulación
Capacidades
Patentes e marcas rexistradas
AUTOXUGA
Actualidade
-