Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Biostatech | Gaiástech

Main info

Biostatech

Empresa de bioestadística e estatística aplicada

Biostatech é unha empresa de bioestadística e estatística aplicada, conformada por un equipo interdisciplinar con alta experiencia e coñecementos en dar soporte metodolóxico e estatístico en diversos sectores.

Os nosos servizos están enfocados a achegar solucións a problemas expostos desde o ámbito investigador e desde a empresa-industria biosanitaria.

Main info company wrapper
Liñas de actividades
Asesoramiento metodológico y bioestadístico
Formación en técnicas y herramientas estadísticas
Tratamiento y análisis de datos
Diseño de estudios
Investigación en técnicas metodológicas y estadísticas
Produtos
-
Servizos
Tecnoloxias
Machine Learning
Capacidades
Certificacións e acreditacións
Outra
Patentes e marcas rexistradas
Biostatech
Idiomas dominados polo persoal
Catalán
Inglés
Galego
Alemán
Castelán
Formacións destacadas do persoal
Estadística
Matemáticas
Bioestadística
Biología
Bioinformática
Física
Biotecnología
Biomedicina
Actualidade
-