Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Clúster TIC Galicia | Gaiástech

Main info

Clúster TIC Galicia

A Agrupación industrial TIC Galicia é unha asociación sen ánimo de lucro

A Agrupación industrial TIC Galicia é unha asociación sen ánimo de lucro que se constituíu o 31 de xaneiro de 2008 para reunir as empresas, asociacións empresariais, colexios, asociacións profesionais e outros axentes do macrosector das Tecnoloxías da Información e das Comunicacións (TIC) da Comunidade Autónoma de Galicia.

Main info company wrapper
Liñas de actividades
Vixilancia competitiva
Produtos
Servizos
Tecnoloxias
-
Capacidades
-
Actualidade
-