Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Comunicaciones | Gaiástech

Comunicaciones

Produto
Distribúese unha gama de produtos orientada a comunicacións industriais froito da dilatada experiencia en Telecontrol. Entre a extensa gama dispón de módem GSM / SMS compatibles con PLC, router industriais 4G, antenas RF / 4G, etc.
Sectores ao que vai dirixido
Agricultura
Enerxía utilidades e xestión de residuos
Industria
Industria textil
Industria de procesados
Industria enerxética
Industria naval
Industria textil
TIC
Telecomunicacions
Forestal
Gandería
I+D
Pesca
Categoría
Electrónica e Comunicacións
Clasificación tecnolóxica
Telecomunicacións
Tipo de arquitectura
Nube
Está este produto implementado de forma escalable, en capas ou como microservizos, cunha API pública documentada, de forma que poda ser integrado con outros no proceso de transformación dixital das PEMEs?
sí, pode integrarse con outros e dispón de API documentada
É software libre?
Non