Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Curso oficial de radiofonista profesional para drones | Gaiástech

Curso oficial de radiofonista profesional para drones

Produto
AGORA 100% ONLINE.
Obtén a túa certificación obrigatoria para voar drons en espazo aéreo controlado e en zonas urbanas. Este curso habilitarache para realizar comunicacións coa torre de control.
Certificado válido en territorio español (AESA) e europeo (EASA).
Sectores ao que vai dirixido
Agricultura
Administración Pública
Biotecnoloxía
Cidadanía
Comercio/retail
Construción e inmobiliaria
Cultura e entretemento
Defensa e seguridade
Educación
Enerxía utilidades e xestión de residuos
Forestal
Gandería
I+D
Industria
Industria textil
Industria de procesados
Industria enerxética
Industria naval
Media
Industria textil
Pesca
Saúde
Servizos financeiros
Servizos profesionais
Servizos sociais
Telecomunicacions
TIC
Transporte e loxística
Turismo
Categoría
Formación
Clasificación tecnolóxica
Outros
Modelo de negocio
B2B (Business-To-Business)