Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Curso profesional de piloto de drones en inspecciones técnicas | Gaiástech

Curso profesional de piloto de drones en inspecciones técnicas

Produto
Co Curso de inspeccións técnicas con drons conseguirás adquirir o coñecemento e as destrezas para o uso dos drons en inspeccións de turbinas eólicas, placas solares, liñas eléctricas e infraestruturas.
Sectores ao que vai dirixido
Agricultura
Biotecnoloxía
Administración Pública
Cidadanía
Comercio/retail
Construción e inmobiliaria
Cultura e entretemento
Defensa e seguridade
Educación
Enerxía utilidades e xestión de residuos
Forestal
Gandería
Industria
I+D
Industria textil
Industria de procesados
Industria enerxética
Industria naval
Industria textil
Media
Pesca
Saúde
Servizos financeiros
Servizos profesionais
Servizos sociais
Telecomunicacions
TIC
Transporte e loxística
Turismo
Categoría
Formación
Clasificación tecnolóxica
Outros
Modelo de negocio
B2B (Business-To-Business)