Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Curso profesional de piloto de drones en topografía y fotogrametría | Gaiástech

Curso profesional de piloto de drones en topografía y fotogrametría

Produto
O uso de drons en topografía achega numerosas vantaxes como abaratar custos, mellorar a eficiencia dos procesos, alcanzar zonas de difícil acceso, etc. Neste curso aprenderás a obter datos nun voo fotogramétrico e o seu posterior procesamento.
Sectores ao que vai dirixido
Administración Pública
Agricultura
Biotecnoloxía
Cidadanía
Comercio/retail
Construción e inmobiliaria
Cultura e entretemento
Defensa e seguridade
Educación
Enerxía utilidades e xestión de residuos
Forestal
Gandería
I+D
Industria
Industria textil
Industria de procesados
Industria enerxética
Industria naval
Industria textil
Media
Pesca
Saúde
Servizos financeiros
Servizos profesionais
Servizos sociais
Telecomunicacions
TIC
Transporte e loxística
Turismo
Categoría
Formación
Clasificación tecnolóxica
Outros
Modelo de negocio
B2B (Business-To-Business)