Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

A Industriosa | Gaiástech

Main info

A Industriosa

Asociación que xestiona e promove un fablab na cidade de Vigo.

Somos un centro de investigación e educación con sede en Vigo onde makers, comunidades tecnolóxicas e empresas, dispoñen do equipamento necesario para poder levar a cabo os seus proxectos. Un punto de encontro onde aprender, compartir e construir.

Main info company wrapper
Liñas de actividades
Fabricación dixital
Programación
Impresión 3D
Corte Laser
Electrónica
Deseño e produción de PCBs
Produtos
-
Servizos
-
Tecnoloxias
Intelixencia Artificial
Deep Learning
Machine Learning
Telecomunicacións
IoT
Inalámbricos
Robotica e maquinaria
Impresión aditiva 3D
Robots
Electrónica e semiconductores
Circuito impreso
Capacidades
-
Actualidade
-