Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Instrumentación | Gaiástech

Instrumentación

Produto
BitGali dispón dunha gama propia de produtos de instrumentación orientadas ao sector da auga, tales como boias, transductores de presión, transmisores de nivel sumergibles, etc,
Sectores ao que vai dirixido
Agricultura
Enerxía utilidades e xestión de residuos
Forestal
Gandería
I+D
Industria
Industria textil
Industria de procesados
Industria enerxética
Industria naval
Pesca
Telecomunicacions
TIC
Categoría
Electrónica e Comunicacións
Clasificación tecnolóxica
Sensorial
Tipo de arquitectura
Nube
Está este produto implementado de forma escalable, en capas ou como microservizos, cunha API pública documentada, de forma que poda ser integrado con outros no proceso de transformación dixital das PEMEs?
sí, pode integrarse con outros e dispón de API documentada
É software libre?
Non