Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Kendra | Gaiástech

Main info

Kendra

Traballamos para que a realidade aumentada, virtual e mixta chegue a sectores nos que aínda non está presente.
Damos a coñecer as posibilidades destas tecnoloxías.
◇ Orientar sobre posibles desenvolvementos.
◇ Potenciar melloras en produtos ou procesos industriais.
◇ Mellorar a experiencia de usuario.

Main info company wrapper
Liñas de actividades
-
Produtos
Servizos
Tecnoloxias
Realidade aumentada
Realidade virtual
Capacidades
-
Actualidade
-