Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Libreinnova Digital | Gaiástech

Main info

Realizamos implantacións de ERP con Odoo e desenvolvemos código para adaptar os procesos singulares das empresas. Tamén conectamos o ERP de Odoo por API a outras plataformas. Ofrecemos o servizo de Marketing dixital para que todas as campañas e contactos da empresa rendibilícense ao máximo.

Main info company wrapper
Liñas de actividades
-
Produtos
Servizos
Tecnoloxias
Cifrado
Capacidades
Patentes e marcas rexistradas
Libreinnova Dixital
Actualidade
-