Monet Viticultura | Gaiástech

Main info
Monet Viticultura

Monet Viticultura é un sistema de apoio á toma de decisións que permite controlar o estado do viñedo desde calquera dispositivo conectado a Internet. Monet calcula o risco de que se produza unha enfermidade o que permite anticiparse á súa aparición. Ademais, calcula as necesidades hídricas, permite zonificar o viñedo a partir de mapas de vexetación obtidos con imaxes aéreas e complétase cun sistema de xestión documental que permite rexistrar todas as tarefas realizadas.

Main info company wrapper
Liñas de actividades
-
Produtos
-
Servizos
Tecnoloxias
-
Capacidades
-
Actualidade

Sen contido