PROM Sistemas Informáticos | Gaiástech

Main info
PROM Sistemas Informáticos
Asesoramento, implantación e desenvolvemento de software empresarial. Formación.

SOLUCIÓNS TECNOLÓXICAS
Copermática partner na zona noroeste da península:
- Software para a xestión integral de EESS, gasocentros, adegas, pemes e centros de lavado de vehículos.
- Copropietario de márcalas REDE IoT e AO VIVO RFID.
- Hardware e sistemas, ciberseguridade e servizo técnico especializado.

FORMACIÓN:
- Certificados de profesionalidade, TIC, traballadores en activo, AFD e e-learning.

Main info company wrapper
Liñas de actividades
Hardware e sistemas
Ciberseguridade
Servizo técnico especializado
IoT
RFID
Software de xestión EESS
Software de xestión pemes
Software de xestión gasocentros
Software de xestión adegas
Software de xestión centros de lavado de vehículos
Formación TIC
Certificados de profesionalidade
Formación para traballadores en activo
E-learning
AFD
Produtos
-
Servizos
-
Tecnoloxias
Bluetooth
IoT
RFID
Cloud
Plataformas Windows
Web
SEO
SEM
API
Outros
Capacidades
Certificacións e acreditacións
KIT DIGITAL Red.es Axente dixitalizador
Patentes e marcas rexistradas
REDE IoT
Idiomas dominados polo persoal
Inglés
Galego
Castelán
Actualidade

Sen contido