Retegal | Gaiástech

Main info
Retegal

Retegal é a sociedade mercantil 100% pública da Xunta de Galicia que ten por obxecto tanto a planificación, instalación, xestión, mantemento e explotación de infraestruturas, sistemas e servizos de telecomunicacións no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, como a elaboración de propostas, análise e estudos relacionados coas telecomunicacións.

Main info company wrapper
Liñas de actividades
-
Produtos
-
Servizos
Tecnoloxias
-
Capacidades
Certificacións e acreditacións
ISO 9001 Xestión de Calidade
ISO 14001 Xestión Ambiental
ISO 5001 Xestión da enerxía
Actualidade

Sen contido