Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

RTU | Gaiástech

RTU

Produto
Cóntase cunha gama de remotas para a supervisión e control de procesos. Dicha remotas posúen a capacidade de comunicación mediante diferentes tecnoloxías redundantes, con posibilidade de rexistro de datos e permiten o acceso e telecontrol mediante aplicación móbil vía Webserver e/ou SMS, mesmo sen enerxía eléctrica.
Sectores ao que vai dirixido
Agricultura
Enerxía utilidades e xestión de residuos
Industria
Industria de procesados
Industria textil
Industria enerxética
Industria naval
Industria textil
Telecomunicacions
TIC
I+D
Gandería
Forestal
Pesca
Categoría
Electrónica e Comunicacións
Clasificación tecnolóxica
Electrónica e semiconductores
Tipo de arquitectura
Nube
Está este produto implementado de forma escalable, en capas ou como microservizos, cunha API pública documentada, de forma que poda ser integrado con outros no proceso de transformación dixital das PEMEs?
sí, pode integrarse con outros e dispón de API documentada
É software libre?
Non