S.C.G. | Gaiástech

Main info
S.C.G.
Servicios Informáticos en general y otros (Subvenciones, Protección de Datos,..)

O noso portfolio de servizos é amplo, abarcando desde a auditoría especializada, ata solucións de Software e Hardware personalizadas, pasando por cumprimento legal ou asesoría.
Estamos especializados en:
-Cumprimento normativo (RGPD, LSSI, Confidencialidade,...)
-Xestión e asesoramento de Subvencións (Memoria de viabilidade e investimentos, Plans económicos e financeiros, Xustificación,...)

Main info company wrapper
Liñas de actividades
-
Produtos
-
Servizos
-
Tecnoloxias
-
Capacidades
Idiomas dominados polo persoal
Inglés
Galego
Portugués
Castelán
Actualidade

Sen contido