Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Servicio Agricultura | Gaiástech

Servicio Agricultura

Servizo
> Capacidade de portar distintos sensores de medición de vexetación: termográfico, multiespectral, LIDAR, óptico, etc.
> 90% de precisión de datos captados polo dron.
> Identificación de áreas afectadas, zonas fértiles ou menos hidratadas.
> Precisión milimétrica na aplicación de tratamentos fitosanitarios.
Categoría
Desenvolvemento de software e contidos
Hardware, Software e Sistemas de base
Software especializado
Solucións empresariais integrais por sector
Desenvolvemento de software e contidos \ Aplicacións de localización e monitorización