Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Servicio Emergencias | Gaiástech

Servicio Emergencias

Servizo
> Transporte de material de emerxencia.
> Rescate en altura e rescate acuático.
> Apoio en incendios ou accidentes con mercadorías perigosas.
> Coordinación loxística en emerxencias.
> Transporte de material de rescate: chaleco, marpa, kit de supervivencia, desfibrilador.
> Comunicación directa coas vítimas.
> Sensores que melloran a visión: RGB, térmico, multiespectral, LiDAR, etc.
> Supervisión de operacións en tempo real con vídeo en directo.
Categoría
Desenvolvemento de software e contidos
Hardware, Software e Sistemas de base
Software especializado
Solucións empresariais integrais por sector
Desenvolvemento de software e contidos \ Aplicacións de localización e monitorización