Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Servicio Inspecciones Técnicas | Gaiástech

Servicio Inspecciones Técnicas

Servizo
> Realización inspecciones técnicas con 3 sensores nun mesmo voo (HD, IR e UV) para o mantemento e supervisión preditiva, preventiva e correctiva de diferentes infraestruturas.
> Detallada supervisión de diferentes infraestruturas: redes eléctricas, aeroxeradores, placas fotovoltaicas, túneles, pontes, etc.
> Sensores térmicos e visuais que permiten datos detallados.
> Redución de riscos laborais ou incidentes en operando.
> Rapidez e precisión na obtención de datos.
Categoría
Desenvolvemento de software e contidos
Hardware, Software e Sistemas de base
Software especializado
Solucións empresariais integrais por sector
Desenvolvemento de software e contidos \ Aplicacións de localización e monitorización