Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Servicio Seguridad | Gaiástech

Servicio Seguridad

Servizo
> Análise do espazo e situación. Operacións en zonas de difícil acceso.
> Planificación óptima do voo.
> Cálculo de persoas e distanciamento. Imaxes en alta definición e con cámaras térmicas “en tempo real”.
> Software exclusivo de control de aforo e distanciamento social en diferentes contornas.
Categoría
Desenvolvemento de software e contidos
Hardware, Software e Sistemas de base
Software especializado
Solucións empresariais integrais por sector
Desenvolvemento de software e contidos \ Aplicacións de localización e monitorización