Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Servicio Velutina | Gaiástech

Servicio Velutina

Servizo
> Neutralización de niños de vespa asiática en menos de 2 minutos.
> Seguridade ao operar a unha distancia prudente do niño.
> Elimina os riscos ambientais ao non derramar líquido.
> 100% efectividade na aplicación do produto fitosanitario.
> Acceso a niños situados a máis de 10 metros de altura e en zonas complicadas.
Categoría
Desenvolvemento de software e contidos
Hardware, Software e Sistemas de base
Software especializado
Solucións empresariais integrais por sector
Desenvolvemento de software e contidos \ Aplicacións de localización e monitorización