Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Software | Gaiástech

Software

Produto
BitGali conta cunha gama de produtos software que dan solución ás carencias existentes nos softwares SCADA dispoñibles no mercado. Para iso cóntase cun potente paquete de aplicacións que permite o rexistro e visualización de históricos e informes mediante unha amigable e intuitiva interface Web, así como un software de envío de notificacións que permite o envío de alarmas mediante SMS e/ou Email aos técnicos da instalación, parametrizable por eles mesmos
Sectores ao que vai dirixido
Agricultura
Enerxía utilidades e xestión de residuos
Industria
Industria textil
Industria de procesados
Industria enerxética
Industria naval
Industria textil
Telecomunicacions
TIC
Forestal
Gandería
I+D
Pesca
Categoría
Software especializado
Clasificación tecnolóxica
Telecomunicacións
Tipo de arquitectura
Nube
Está este produto implementado de forma escalable, en capas ou como microservizos, cunha API pública documentada, de forma que poda ser integrado con outros no proceso de transformación dixital das PEMEs?
sí, pode integrarse con outros e dispón de API documentada
É software libre?
Non